Dating the bad girl wattpad


Pero pagdating sa National, naboto pang SSG president. Noon, hindi siya pinapansin sa Boys, gina-ismol-smol lang yun siya. The story’s language is a later project: originally it was just written in standard Filipino. I revised it in 2011 to use Davao Filipino, in line with my National Language project. This might very well be the first short story in that variety, and it no doubt is the first stream-of-consciousness work thereof..” Sa likod na lang ang bakante. Teka, damit.., cellphone.., wallet.., “.” …Ano nga ba yung ginagawa ko kanina? The following short story came out in the Banaag Diwa, Literary Folio of the Ateneo de Davao’s Atenews, in 2012. It was first written when I was in second year college.This story follows my trend of three movements, which began with the story “The Barefooted Girl,” written a year before. Parang bagong papel: mabango, makinis, puno ng pag-asa… Matalino din yun at may-taste – makasakay yun kay Clyde! Tahimik, misteryoso pero mabait at saka protective. Mayroon na yang Landmark pambungad, pero mas-okay pa rin yung puno uy… Grabe, nag-outing lang silang magbarkada, may namatay na. pag-nagapunta kaya ang mga tao sa resort, naisip kaya nila yung mga namatay? Natural bitaw yan sa tao na isipin lang kay ang sarili…

Magandang first impression para sa mga galing Makilala.

Hindi man ito tamang isip ng lalaki ‘no, pero kumukonti na jud talaga ang mga cute na bata ba.