Funktionshindrade dating


– Domen från 2012 är omtvistad och då har jag bett Inspektionen för socialförsäkringen att göra en översyn av effekterna av domarna, för att se om regeringen bör lägga något lagförslag.Intentionerna i lagen är ju att den ska bidra till självständighet, oberoende och ett värdigt liv, säger Åsa Regnér.– Om översynen visar att barn eller andra personer med stora behov verkligen kommer i kläm och blir utan assistans, då kanske vi behöver reglera någonting.Det vi är ute efter är att man ska använda timmarna till det som de var avsedda för, säger Åsa Regnér.Under de senaste tio åren har kostnaderna för assistansersättningen ökat från 14 till 30 miljarder kronor, medan antalet brukare bara ökat från 14 000 till 16 000.Här svarar Åsa Regnér på kritiken från bland andra RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, och Bengt Westerberg, tidigare socialminister. Därför har vi nu tillsatt en utredning, en översyn av LSS och den personliga assistansen, säger Åsa Regnér.Svårt funktionshindrade kommer i kläm av Försäkringskassans nya och hårdare praxis. – Jag och regeringen vill att LSS ska stödja personer som har funktionshinder och behöver personlig assistans enligt lagen.