Kasaysayan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas


mas malupit pa kaysa sa mga hapon ang sumbong kay magsaysay ng mga tao. datirati takbong patakas sa gubat ang mga tao pagdating ng mga sundalo o pc.pagkaraan ng 3 buwan sinasalubong ng mga tao pati ng mga bata at binabati ang mga sundalong dumating.sa pagpasok ng bagong salapi at paglawak ng kalakal sa buong kapuluan dumami ang mga mayamang mestizo at principales at sila ay naging kapansinpansin at kinainggitan.ang mga nasa espanya naman ay gulunggulo sa himagsikan laban sa france sa pagbalik ni fernando 7 bilang panibagong hari sa himagsikan at pagtiwalag ng mga sakop colonies sa central at south america sa pagusig ni fernando 7 ng mga espanyol na makabago at ayaw maging matimtiman sa pagkalugi ng paghanapangbuhay at paghihikahos economic decline poverty sa espanya sa digmaang sumunod sa pagkamatay ni fernando 7 nuong 1833 sa kudeyta coup detat ng mga general ng hukbong espanyol na sumunod sa digmaan sa contra kudeyta tapos himagsikan uli...sunudsunod ang mga suliranin sa espanya nuon.hintay muna ano ang pinagabalahang mga suliranin sa espanya?bakit hindi napansin ang mga nangyayari sa pilipinas?sa maraming baranggay siya ang kaunaunahang pinuno ng pamahalaan na nakarating at kumausap sa mga tao.

marami ang nagpasalamat sa pagtigil niya ng mga sapilitang evacuation at marahas na pagkulong ng mga tagabukid sa mga pacification village sa tangkang ihiwalay at putulin ang pagtulong ng mga tao sa mga huk.

abala sa sariling mga suliranin bahagya lamang napagukulan ng pansin ng madrid ang manila lalo na nang itigil nuong 1837 ang pagdalo ng mga kinatawan deputados mula pilipinas sa batasan o cortez ng espanya.