Talumpati ng mga dating pangulo


Ganitong lakas din po ang ipinakita ng sambayanan sa aming pamilya noong 1983, matapos paslangin ang aking ama.Mayroon pong isang litratong nagsisilbing paalala sa kung gaano kalalim ang dinaanan naming pasakit noon. Para siyang karneng ibinagsak sa tarmac, at ibinalibag sa AVSECOM van. Aaminin ko: Pumasok sa isip ko ang paghihiganti; sabi ko, ang dugong inutang, dugo rin dapat ang kabayaran.There are testable success criteria for each guideline.Compliance to these criteria is measured in three levels: A, AA, or AAA.This website adopts the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) as the accessibility standard for all its related web development and services.WCAG 2.0 is also an international standard, ISO 40500.Tila ba nawala na ang kanilang takot sa Batas Militar, at buong-tapang na nagpahayag ng kanilang malasakit sa aking ama.Ngunit batid nating hindi madali ang landas patungong kapayapaan.Marami nga pong bansa ang nagbubuhos ng suporta sa ating usaping pangkapayapaan.Halimbawa na lang po ang Malaysia: Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, pinadama nila sa atin na katuwang sila sa pagkamit ng kapayapaan.A guide to understanding and implementing Web Content Accessibility Guidelines 2.0 is available at: https:// Accessibility Features Shortcut Keys Combination Activation Combination keys used for each browser.